Prohledat tento blog

čtvrtek 8. prosince 2016

NA ČEM OPRAVDU ZÁLEŽÍ?

Další z meditací pro denní čtení  Mana pro tento den .

Meditace nad Sk 28,16-31 (na den 30. 9. 2016 - pátek)

Záleží na tom, mít úspěch? Oslovit co nejvíce lidí? Vyhnout se konfliktům a rozporům?
Jak vidíme na Pavlovi, o všechno a o nic z toho. V prvé řadě si zjedná důvěru mezi Židy. Snaží se je přesvědčit, že jeho nová víra, není útokem na naděje předků, nýbrž naplněním. Ale vstřícnost musí přijít i z druhé strany. A přišla. Pozvaní židovští předáci leccos slyšeli, i když žádné instrukce nemají. Ale předčasné závěry nedělají. Mluví o jeho víře, jako o sektě špatné pověsti, ale názor si chtějí udělat svůj.
Jak to dopadne? Normálně. Jak jinak. Někoho Pavlovo poselství osloví, někoho ne. Tak to chodí. Kdyby se obrátili všichni, bylo by to divné.
Pavel však řekne i konfliktní slovo. Slovo, které může znít dnešním křesťanům, hledajícím souznění s Židy, pociťujícím i tíži viny za chování našich otců ve víře vůči nim, divně: už Izajáš říká, že máte tvrdé srdce, hluché uši a slepé oči. Ale gójové moji zvěst uslyší. Snad slovo zhrzeného misionáře, který si přál větší úspěch? Anebo je to vstřícné boží gesto vůči těm, které lid vyvolený nazývá „góji“, tedy, že oni na vyvolení podíl nemají? Inu, i my se musíme rozhodnout, jaký význam tomu všemu přisoudíme.
Pavel ovšem není tím hlavním, o čem čteme. Hlavní je slovo o Božím království. To je přijímáno i odmítáno. Ale to nevadí. Pavel i jeho posluchači nám mohou být příkladem, jak se může o víře mluvit: mluvit se může otevřeně, dokonce i o sporných věcech, ve kterých si třeba i neporozumíme. Mluvit, ne řvát, ne se rvát, ne umluvit druhou stranu. Ani cudně mlčet o tom, co by mohlo konflikt vyvolat. Cením si toho, že Pavla jeho příznivci i odpůrci trpělivě vyslechnou, a on nakonec je také.
Že nebyl moc úspěšný? Jen částečně? Ale o Pavla tu nejde. Ani se zde nedozvíme, že byl Pavel u soudu, že bude popraven. Důležité je to slovo, které celou dobu dodávalo mnohým naději, a půjde dál, i bez Pavla. Komu stačí, že na tom směl mít trochu podíl a nechce budovat pomník sobě, ten se nad tím jistě neurazí.
Modlitba:
Kéž se, Pane, naučíme v lásce a pokoře vydávat svědectví o naději, kterou v Tobě máme. Kéž dokážeme překonat vše, co nás ve víře rozděluje, abychom byli přesvědčivým svědectvím o smíření, které jsi nám vydobyl. Ne o svých vášních a neukojených ambicích. Amen

Žádné komentáře:

Okomentovat